Секции

Секция "A"

Секция "А"

Сграда White View. Срок за въвеждане в експлоатация 2021г. 

Вижте налични апартаменти

Секция "Б"

Секция "Б"

Сграда White View. Срок за въвеждане в експлоатация 2021г. 

Вижте налични апартаменти

Секция "В"

Секция "В"

Сграда White View. Срок за въвеждане в експлоатация 2021г. 

Вижте налични апартаменти